Добре дошли в ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия

Центърът за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс /ЦПЛР-ОДК/ е образователна,възпитателна и социална среда за децата и учениците от 6 до 19-годишна възраст,желаещи да развиват своите умения и таланти,да обогатяват своите знания,да откриват нови приятели.

В ЦПЛР-ОДК се осъществява учебно-възпитателен процес,в центъра на който е детето и неговото личностно и творческо израстване в областта на науката и технологиите,изкуството,гражданското образование,спорта и туризма.

Центърът за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс-гр.Провадия предлага напълно безплатно обучене от 1 октомври до 31 август.През ваканциите се организират групи по интереси,спортни състезания и екскурзии,пленери,развлекателни програми.

Записването става чрез подаване на заявления по образец от 1 юни до 30 септември в сградата на ЦПЛР-ОДК.

Съобщения

Кастинг за вокална група

Вокалната група при Общинския детски комплекс организира кастинг (прослушване) за ученици от 7 до 18 годишна възраст.
Желаещите могат да представят песен по техен избор.
Подберете произведение, с което ще сте сигурни, че ще впечатлите журито.
Кастингът ще се проведе на 27 септември от 17.00 часа в ОДК гр. Провадия.
Можете да заявите вашето желание на тел.0884 94 85 82, 0518 4 20 26

Новини и събития

Откриване на учебната 2018-2019 година


одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени