За нас

Центърът за подкрепа за личностно развитие-Общински детски комплекс е създаден през 1994 година като продължител на добрите традиции на Пионерския дом ,на Центъра за работа с деца и Общинския център за техническо и научно творчество.

Дейността му се характеризира с гъвкавост , мобилност и разнообразие на предлаганите организационно-педагогически форми и програми.

Обучението в ЦПЛР-ОДК е безплатно.Осъществява се от учители-професионалисти,които работят отговорно и с желание със своите възпитаници.

Всяка учебна година в организационно-педагогическите форми в Центъра участват над 200 деца,а в инициативите,концертите,празниците и спортните състезания,организирани от ЦПЛР-ОДК или съвместно с други организации и институции ,се включват над 900 деца и ученици от община Провадия.

Възпитаниците на ЦПЛР-ОДК участват активно в общински,национални и международни изяви-конкурси,фестивали,състезания,пленери и печелят многобройни награди и отличия.одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени