2011г. Международен проект „Ученето е забавно

Успешно приключи реализацията на двугодишен европейски проект за регионално партньорство  с литовската община Рокишкис  "Ученето е забавно", където ОДК  и ОУ" Иван Вазов"бяха партньори, а бенифициет Община Провадия. През двегодишния период на проекта се осъществиха четири визити. Проекта обхвана 260 ученика и 40 преподаватели.  Проведени са обучения на учителите за повишаване на квалификацията им при използването на интерактивни методи на обучение в часовете с цел увеличаване на интереса на учениците  към учебния материал.одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени