2011г. Международен проект „Ученето е забавно

2011г. Международен проект „Ученето е забавно„ по Програма „Коменски” съвместно с община Рокишкис -гр.Литва.Чрез участието в проекта бяха споделени добри практики и натрупан положителен опит ,беше направена съпоставка между двете образователни системи –на България и на Литва ,и положени основите на едно бъдещо ползотворно сътрудничество.одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени