2014г. Проект на тема: „Училище сред природата в свободното време” към ПУДООС

По проекта се сформира Еко отряд за поставяне на къщички и храна за птички в парка около детския комплекс и сградата на общината,както и да се грижат през зимния период за тях. В тази дейност взеха участие родители и общественици в помощ на децата. През времетраенето на проекта участниците се запознаха с билки,цветя и птици,които са характерни за сезона.Беше подредена изложба от картини и снимки.Запознаха се с гнезденето на египетския лешояд и направиха презентация.Заключителната част на проекта се състоя през месец октомври с провеждането на фестивал „Златна тиква” , в който взеха участие деца и ученици от цялата община. В подредената изложба бяха представени над 50 оригинални експоната.

Целта на проекта е в образователно-възпитателния процес да се повиши екологичната култура на младите хора чрез иновативни методи,грижа към околната среда през свободното време и ваканциите.С помощта на този проект младото поколение беше приобщено към „зелената идея”,а „Отворената класна стая” предостави на учениците възможност за контакт с природата,да я опознаят,обикнат и да се грижат за нея.одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени