„ДА НАПРАВИМ РИСУВАНЕТО ЗАБАВНО, МОДЕРНО И СЪВРЕМЕННО“

По национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центровете за подкрепа за личностно развитие"2020, Модул А . Бенифициент на проекта е ЦПЛР-ОДК. Дейностите по проекта включват обзавеждане, оборудване и материали в направление "Изкуства". По проекта се закупиха 10 графични таблета, 13 модулни маси и столове, 30 статива , материали за кабинета по изобразително изкуство. Основните цели на проекта са: Създаване на условия за развитие на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците в областта на изобразителното и приложното изкуство, стимулиране личностното развитие и подобряване на екипната работа.ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия
одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени