Съобщения

2011г. Международен проект „Ученето е забавно

2011г. Международен проект „Ученето е забавно„ по Програма „Коменски” съвместно с община Рокишкис...

 ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия


2014г. Проект на тема: „Училище сред природата в свободното време” към ПУДООС

По проекта се сформира Еко отряд за поставяне на къщички и храна за птички в парка около детския комплекс и сградата...

 ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия


одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени