Съобщения

„ДА НАПРАВИМ РИСУВАНЕТО ЗАБАВНО, МОДЕРНО И СЪВРЕМЕННО“

По национална програма "Предоставяне на съвременни условия за работа на децата и учениците в центровете за подкрепа...

 ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия


2011г. Международен проект „Ученето е забавно

Успешно приключи реализацията на двугодишен европейски проект за регионално партньорство  с литовската...

 ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия


2014г. Проект на тема: „Училище сред природата в свободното време” към ПУДООС

По проекта се сформира Еко отряд за поставяне на къщички и храна за птички в парка около детския комплекс и сградата...

 ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия


одк - Провадия
ЦПЛР - ОДК - гр. Провадия - Всички права запазени